DERSLER

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU
Ders İçerikleri

 • STEM Eğitimi (Mustafa Sami Topçu)
  • Bu ders kapsamında eğlenerek mühendislik ve STEM tasarımlarını hep beraber ortaya koyacağız. Sadece öğrenmeyip aynı zamanda kendi dizaynlarımızı/tasarımlarımızı yaparak test edeceğiz. Böylece kendimize özgü orijinal tasarımlarımızı ortaya koyup sergileyeceğiz. Aynı zamanda STEM nedir? Türkiye’de ve dünyada STEM Eğitimi. STEM eğitimi ülkelerin geleceği için neden önemli? Tasarım odaklı düşünme nedir? Mühendislik dizayn süreci nedir ? sorularına cevap arayarak Basit-günlük hayattan materyallerle STEM tasarımları ve Yapı setleri (hazır mühendislik parçaları) ile eğlenceli mühendislik ve STEM dizaynları uygulayacağız.
 • Robotlar & Robot Yarışmaları (İsmail Tonbuloğlu)
  • Robotların günümüzdeki yeri ve önemi nedir?
   Robot geliştirme süreçleri bana neler kazandırır?
   Robot geliştirme araçları nelerdir?
   Arduino ve arduinoda temel uygulama örnekleri
   Mikrodenetleyiciler, elektronik devre elemanları
   Robot yarışmaları ve özellikleri nelerdir?
   Robot yarışmaları bana neler kazandırır?
   gibi sorulara cevap bulacağınız eğitimde, somut robot tasarım örnekleri ve videolarla süreci deneyimle fırsatı bulabileceksiniz.
 • 3 Boyutlu Modelleme & 3D Yazıcılar (İlyas İstif)
  • 3 Boyutlu katı modelleme programı tanıtımı. Temel tasarım komutları. Katı modelin oluşturulması. Katı modelin yazıcı için katmanlama yapılması (stl dosya dönüşümü). 3 Boyutlu yazıcı tanıtımı. 3 boyutlu baskı.
 • Formula 1 Araç Tasarlıyorum (Alptekin Ergenç)
  • Tek kişilik bir öğrenci formula aracı tasarımı , arac sistemleri, motor ekipmanları ve yönetim sistemleri.
 • Veri Bilimi ve Büyük Veri (Fulya Gökalp Yavuz)
  • Veri ve istatistik kavramları
   Büyük veri nedir?
   R programlamaya giriş
   Veri indirme, temizleme, düzenleme işlemleri
   R kodlama stili ve notasyonları
   Veri görselleştirme
 • Yaratıcı Drama Atölyesi (Elif Doğan)
  • Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.
   Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.
   Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramının genel amaçları: Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama; Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme; Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme; İletişim becerileri geliştirme; Moral değerleri geliştirme; Kendini tanıma; Problem çözme becerilerini geliştirme; Dil becerilerini geliştirme; Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak; Hayal gücünü geliştirme; Dinleme becerilerini geliştirme; Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma; İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek; Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme; Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.
   Yaz okulunda yapılacak etkinliklerde tanışma, iletişim, etkileşim konu başlıkları üzerine atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir.
 • Endüstri 4.0 & Toplum 5.0 (Gökhan Yavuz)
  • Son 10 yıl içerisinde Nesnelerin Internet’i (IoT), robotik ve yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler, endüstri alanında yeni bir devrim fikrini tetiklemiştir. Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen bir devrimde amaç siber-fiziksel sistemlerin kullanıldığı akıllı fabrikalar oluşturmaktır. Bu şekilde endüstrideki insan ihtiyacı ve etkisi en aza indirilecektir.

   Bunun sonucunda endüstrideki insan gücü ihtiyacı azalmaktadır. Bu durum da insan ve dolayısıyla toplum hayatında değişimlere sebep olmaktadır. Bu noktada toplumsal hayatın bu değişime ayak uydurabilmesi ve bireylerin yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik yapılar sunum Toplum 5.0 kavramı devreye girmektedir.

   Eğitim kapsamında Endüstri 4.0’ın gelişimi, siber-fiziksel sistemler, Endüstri 4.0 kavramının toplum üzerindeki etkileri ve Toplum 5.0 kavramından bahsedilecektir.
 • Yatçılık ve Denizcilik Bilgisi (Bekir Şener)
  • Yat nedir, yatların kısa tarihi, yatların sınıflandırılması ve yat tipleri, yatların tasarım süreci, tasarım ve analiz yöntemleri, Türkiyenin yat tasarımı ve üretiminde dünyadaki yeri
 • Girişimcilik ve İnovasyon (Ali Ekber Akgün)
  • Girişimcilik ve inovasyon dersinde öncelikle girişimcilik kavramı ve önemi, ve girişimcilik süreci örneklerle anlatılacaktır. İnovasyon bölümünde inovasyon kavramı, önemi, türleri ve boyutları örneklerle gösterilecektir. İnovasyon sürecinin etkin yönetimi için gerekli olan metod ve yöntemler anlatılarak firma örnekleriyle zenginleştirilecektir.
 • Fotoğrafçılık ve Sinema (İsmail Coşkun)
  • Fotoğraf sanatının gelişimi.
   Teknolojinin fotoğraf sanatına etkisi; mesleki ve sanatsal çalışmalardaki değişim.
   Farklı fotoğraf türlerinin özellikleri ve iş olanakları.
   Fotoğrafı görmek; Işık, kompozisyon, konu.
   Fotoğraf çekim uygulamaları.
   Videoart, sinema fotoğraf ilişkisi.
 • Beden Dili ve İletişim (Serdar Bozkurt)
  • Bireysel iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra iletişim türleri, iletişim prensipleri, iletişim engellerinden bahsedilecektir. Ayrıca beden dilinin kullanımı ve önemli ile kişisel imajın oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi süreci tartışılacaktır.
 • Genler, Genomlar ve Yaşamımız (Alper Yılmaz)
  • Genin tanımı ve DNA dizisinden proteine serüven olarak genler.
   Her hücrede aynı genom olduğu halde neden hücreler farklı farklı farklı yapıdadırlar sorusunun cevabı olarak "gen ifadesi kontrolü".
   Genomun, bir türe ait bütün genler, özellikleri.
   Bireysel özellikler ve hastalıklar ile genler arasındaki ilişkiler.
 • Nanoteknolojinin Temelleri (Yasemin Budama Kılınç)
  • Nanoteknolojiye Giriş ve Genel Kavramlar
   Nanomalzemeler
   Tıpta Kullanılan Nanoteknolojik Yaklaşımlar
   Nanodiagnostikler
   Terapötik Nano Yapılar
   Teranostik Nano Yapılar
 • Güvenli Yaşam Kültürü (Uğur Buğra Çelebi/Fatih Yılmaz)
  • İş kazası ve meslek hastalığı nedir? Tehlike ve risk kavramları. İş kazaları ve meslek hastalıklarının bireysel, toplumsal ve ekonomik maliyetleri. İş kazası ve meslek hastalıklarının nedenleri ve korunma tedbirleri. Trafik güvenliği. Trafik kazalarının nedenleri ve sonuçları. Temel trafik kuralları. Yangın nedir? Sebepleri, sonuçları, bireysel ve genel korunma yolları. Ev kazaları. Deprem güvenliği. Güvenlik kültürü ve güvenli yaşam alışkanlıkları. Güvenli davranışların bireysel ve toplumsal faydaları. Risk algısı ve önleyici davranış. Örnek olaylar.