PROGRAM YAPISI

YTÜ Liseliler için yaz okulu 24 Haziran 2019 - 5 Temmuz 2019 tarihleri arasındadır.

Yaz okuluna tüm kademelerde öğrenim gören lise öğrencileri katılabilir.

Dersler mühendislik becerileri, girişimcilik, temel bilimler, yaratıcılık ve tasarım atölyeleri adı altında dört temel başlıkta toplanmıştır. Böylelikle öğrencilerin meslek seçimlerini gerçekleştirmeden önce farklı alanlar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak hedeflenmiştir.

Program boyunca eğitim veren tüm hocalarımız YTÜ bünyesinde görev yapmakta olan kendi alanında gerekli deneyime ve bilgi birikimine sahip kişilerdir.

Tüm eğitimlerin dili Türkçe’dir. Yaz okulu konaklamalı değildir.

Program kapsamında sosyal geziler ve bölüm tanıtımları da yer alacaktır.

Öğrenciler Lise Yaz Okulu’nu başarı ile tamamlayabilmeleri için tüm eğitimlere katılmalıdır. Yaz okulu sonunda öğrencilere katılım sertifikası verilir.

Program sonunda tüm öğrenciler katılım sertifikası almaya hak kazanır.

Öğrenciler yaz okulu boyunca, YTÜ kampüs olanaklarından (yemekhane, vb.) faydalanabilirler.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Merkez Yerleşim A-Blok A-210 Yıldız 34349 Beşiktaş, İstanbul
Tel : 0212 236 41 78 - 0212 236 85 70 - 0212 383 31 45
Faks : 0212 383 31 49
E-posta : sem@yildiz.edu.tr